Onttolan vesiosuuskunta

Veden laatu

Veden laatu
22.04.24

Onttolan vesiosuuskunnan toimittama vesi on laadultaa hyvää ja turvallista käyttää. Joensuun Vedeltä ostamamme veden raaka-aineena käytetään puhdasta pohajavettä, joka ei vaadi puhdistusta. Vesi on myös pehmeää, jolloin pyykin ja astioiden pesuun ei tarvita veden pehmentimiä eikä runsaasti pesuainetta.

Veden laatua valvotaan ympäristöterveysviranomaisen hyväksymän valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Lisäksi laitos tekee omaa käyttötarkkailua. Veden tulee aina täyttää Sosiaali- ja terveysministeriön antamat talousveden kemialliset ja mikrobiologiset laatuvaatimukset. Vesinäytteitä otetaan vedentuotantoprosessin koko matkalla: vedenottamoilta, vedenkäsittelylaitoksilta ja verkoston eri osista. Näytteenottomäärät noudattavat talousvesiasetuksen määräykset.